Get Adobe Flash player

Jan Abraham Joubert is gebore op 1 Oktober 1925 in die voormalige huis van President Kruger,
in Kerkstraat-Wes, Pretoria. Sy moeder was ‘n nooi Fourie - ‘n niggie van Jopie Fourie, die
1914 Boererebel van die plaas Wildebeesthoek, noordwes van Pretoria. Sy vader was Francois
Joubert, ‘n kleinseun van die Eerste Anglo Boereoorlog Generaal, Frans Joubert, die held van die
Slag van Bronkhortspruit. Frans Joubert was die broer van Generaal Piet Joubert, die aanvoerder
van die Boeremagte gedurende die Tweede Anglo Boereoorlog.

Francois Joubert was ‘n boer en die jong Jan Joubert het aanvanklik skool gegaan by die
plaasskool by Vissershoek noordwes van Pretoria, naby Brits. Hy is later na Pretoria waar hy
eers by die Afrikaanse Hoër Seunskool in Pretoria was, voordat die gesin die plaas verkoop het
en op die Springbokvlakte in die Waterbergdistrik begin boer het. Sy laaste twee skooljare bring
hy deur by Nylstroom Hoërskool.

Na skool help hy boer maar hy wou graag deel wees van die Tweede Wêreldoorlog en sluit aan
by die SA Lugmag in 1943. Hy doen aansoek om as vlieënier opgelei te word en sy aansoek
slaag.

In daardie jare gebruik die Lugmag steeds Tiger Moths as opleidingsvliegtuie en die opleiding
vind plaas by Wonderboom, noord van Pretoria. Hy het ’n natuurlike vliegaanleg, en hy het net
ses ure se opleiding nodig voordat hy alleen begin vlieg! Hy is aan die einde van die kursus ook
die enigste student om alleen op ‘n nagvlug te kon gaan.
Hy word vir verdere opleiding na Standerton gestuur waar hy in Harvards opleiding ontvang.
Teen die einde

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved. Tekkie Races - Voortrekker Monument Draf en Stap klub